1.Download phần mềm
Stt Tên tài liệu Ghi chú Tải về
1 Ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.0

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.0

Ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.0

Liên hệ

Liên kết

Cẩm Nang Doanh Nghiệp

Bản đồ