Vui lòng xem chi phí thay đổi trụ sở công ty và những công việc mà SaiGon An Phú sẽ thay bạn thực hiện bên dưới:

Hỗ trợ

Tổng chi phí khách hàng phải trả để thay đổi địa chỉ công ty

 1. Những khoản phí phải nộp nhà nước
  • Lệ phí nộp hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh mới ở sở Kế Hoạch Đầu Tư
  • Lệ phí khắc dấu và công bố mẫu dấu mới (nếu địa chỉ mới cùng quận với địa chỉ cũ thì không tốn phí khắc dấu mới)
  • Lệ phí công bố thay đổi địa chỉ công ty ở cổng thông tin quốc gia
 2. Phí dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty của SaiGon An Phú
  • 500.000đ phí dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty.

Thời gian, quy trình thực hiện dịch vụ đổi địa chỉ công ty 1– 4 ngày

Kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu dịch vụ, SaiGon An Phú cần:

 • 01 ngày làm việc để tư vấn, soạn hồ sơ và trình khách hàng ký hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty.
 • 03 ngày làm việc để sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép kinh doanh mới và SaiGon An Phú bàn giao giấy phép kinh doanh tận nơi cho khách hàng.

Nhiệm vụ của SaiGon An Phú khi cung cấp dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty

 1. Soạn giấy đề nghị đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở công ty (do người đại diện theo pháp luật ký)
 2. Soạn quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty
 3. Chuẩn bị mục lục hồ sơ, bìa hồ sơ theo quy định của sở Kế Hoạch Đầu Tư
 4. Soạn tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thay đổi.
 5. Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại sở Kế Hoạch Đầu Tư
 6. Soạn thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty với cơ quan thuế
 7. Trả giấy phép kinh doanh mới tại nhà cho khách hàng

Doanh nghiệp cần làm gì? cung cấp những gì? 

Để yêu cầu dịch vụ đổi địa chỉ công ty, doanh nghiệp chỉ cần gọi điện đến công ty SaiGon An Phú và cung cấp mã số công ty, địa chỉ công ty mới dự định thay đổi trên giấy phép kinh doanh, những việc còn lại SaiGon An Phú sẽ hoàn thành cho doanh nghiệp và bàn giao giấy phép kinh doanh với địa chỉ mới đã được thay đổi tận nơi cho doanh nghiệp.