Vui lòng xem chi phí đổi tên công ty và những công việc mà SaiGon An Phú sẽ thay bạn thực hiện bên dưới:

Hỗ trợ

Tổng chi phí thay đổi tên công ty

 1. Những khoản phí phải nộp nhà nước
  • Lệ phí nộp hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh mới ở sở Kế Hoạch Đầu Tư
  • Lệ phí khắc dấu và công bố mẫu dấu mới
  • Lệ phí công bố thay đổi tên công ty ở cổng thông tin quốc gia
 2. Phí dịch vụ đổi tên công ty của SaiGon An Phú
  • Phí dịch vụ thay đổi tên công ty trọn gói 500.000 đồng .

Thời gian, quy trình thực hiện dịch vụ đổi tên công ty – 4 ngày

Kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu dịch vụ, SaiGon An Phú cần:

 • 01 ngày làm việc để tư vấn, soạn hồ sơ và trình khách hàng ký hồ sơ thay đổi tên công ty.
 • 03 ngày làm việc để sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép kinh doanh mới và SaiGon An Phú bàn giao giấy phép kinh doanh tận nơi cho khách hàng.

Nhiệm vụ của SaiGon An Phú khi thực hiện “đổi tên công ty” cho khách hàng

 1. Tư vấn và kiểm tra tên dự định đổi sang có được sở KHĐT chấp nhận hay không.
 2. Soạn giấy đề nghị đăng ký thay đổi tên công ty (do người đại diện theo pháp luật ký)
 3. Soạn quyết định bằng văn bản về việc thay đổi tên công ty (do chủ sở hữu ký).
 4. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty
 5. Chuẩn bị mục lục hồ sơ, bìa hồ sơ theo quy định của sở Kế Hoạch Đầu Tư
 6. Soạn tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
 7. Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi tên công ty và nhận kết quả tại sở Kế Hoạch Đầu Tư
 8. Đại diện doanh nghiệp trả con dấu cũ cho công an
 9. Đăng ký khắc dấu và soạn hồ sơ công bố mẫu dấu theo tên mới
 10. Soạn và nộp thông báo đã thay đổi tên công ty với cơ quan thuế
 11. Bàn giao giấy phép kinh doanh và con dấu mới tại nhà cho khách hàng

Doanh nghiệp cần làm gì? cung cấp những gì? 

Để yêu cầu dịch vụ doanh nghiệp chỉ cần gọi điện đến công ty SaiGon An Phú và cung cấp mã số công ty, tên công ty mới dự định thay đổi, những việc còn lại SaiGon An Phú sẽ hoàn thành cho doanh nghiệp và bàn giao giấy phép kinh doanh có tên công ty mới tận địa chỉ doanh nghiệp.