Thu ngân sách hơn 12.000 tỷ đồng sau thanh tra, kiểm tra thuế

Ngành thuế thực hiện 66.241 cuộc thanh tra kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và 628.288 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, thu ngân sách 12.234 tỷ đồng.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024, diễn ra ngày 28/12, Tổng cục Thuế cho biết, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra là 61.583 tỷ đồng, trong đó, số thuế tăng thu qua thanh tra kiểm tra là 16.136 tỷ đồng; giảm khấu trừ 2.137 tỷ đồng; giảm lỗ 43.309 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 12.234 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, toàn ngành cũng tiến hành thanh tra kiểm tra 892 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt hơn 1.974 tỷ đồng; giảm lỗ 18.116 tỷ đồng; giảm khấu trừ 127,9 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 7.290 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 640 tỷ đồng, giảm lỗ 12.086 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 4.647 tỷ đồng.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024,

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Ảnh: Tổng cục Thuế

Trong 11 tháng năm 2023, 63 cục thuế đã thực hiện thanh tra kiểm tra sau hoàn thuế với 7.275 quyết định hoàn, tương ứng số tiền hoàn là 45.757 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 324 tỷ đồng. Cục cũng phát hiện 20.092 hóa đơn vi phạm với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là 3.821 tỷ đồng và tiền thuế là 154 tỷ đồng. Tổng số tiền xử phát các trường hợp vi phạm về hóa đơn là 241 tỷ đồng.

Phó Cục trưởng Cục thanh tra kiểm tra Tô Kim Phượng cho biết, năm 2023, ngành đã đẩy mạnh thanh tra kiểm tra hóa đơn, hoàn thuế giá trị gia tăng; rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế của các doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động kinh doanh bất động sản… Bên cạnh đó, Cục chủ động tham mưu với Tổng cục Thuế chỉ đạo toàn ngành cập nhật các quy định mới; phân bổ nguồn lực để tăng cường tiến độ các cuộc thanh tra kiểm tra; đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu nhiệm vụ thanh tra kiểm tra thuế phù hợp khả năng thực hiện, đảm bảo hiệu lực.

Về công tác thanh tra kiểm tra năm 2024, Phó tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng yêu cầu Cục thanh tra kiểm tra cập nhật thường xuyên kế hoạch của các địa phương để có chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp; bám sát tình hình kinh tế nói chung và hoạt động của doanh nghiệp nói riêng. Việc triển khai thanh tra kiểm tra tại đơn vị cũng cần đảm bảo đúng quy định, quy trình, trách nhiệm.

Ngoài ra, Cục thanh tra kiểm tra cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu chỉ đạo toàn ngành, đặc biệt là công tác quản lý rủi ro trong thanh tra kiểm tra hoàn thuế, giám sát hóa đơn điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *